ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 31 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ผู้สูงอายุ การดูแล
ผลการค้นหา เลขเรียก
การศึกษาอัตราความชุกของภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้าภาวะสุขภาพ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสำรวจสุขภาพประชากรวัย 50 ปีขึ้นไป ประเทศไทย ปี พ.ศ.2538
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือผู้สูงอายุฉบับสมบูรณ์ / บรรลุ ศิริพานิช
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ทำอย่างไรให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นแจ่มใสเช่นวัยหนุ่มสาว/ธวัช ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : จากค..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
วัยทองของชีวิต / นิภา ผ่องพันธ์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สุขภาพแจ่มใสในวัยสูงอายุ / อนันต์ สุรบท
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
14 เคล็ดลับทำให้อายุยืน
    / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT120
ส728
2555 
Live well together ดูแลผู้สูงอายุ สร้างสุขในครอบครัว
   สรีรรัตน์ สุกมลสันต์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WA100
ส356ล
2560 
New aging สูงวัยอย่างสตรองในสไตล์ชีวิตดีๆ = New aging : live..
   ฮอลวิช, แมทเธียส
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ1064
ฮ175น 2561 
การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ
   อมรรักษ์ สวนชูผล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD30.28
อ285ก 2561 
การจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อดูแลกลุ่มประชากร : กลุ่มผู้สูงอ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100
ก446 2558 
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT100
ก451 2554 
การดูแลสุขภาพสำหรับ 3 รุ่นอายุ : วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้งอายุ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W84.6
ก451
2556 
การปฏิบัติตนในบั้นปลายแห่งชีวิต / ประดิษฐ์ ตันสุรัต
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำใช้
   ผ่องพรรณ อรุณแสง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY152
ผ225ก 2560 
การศึกษาการให้ความรู้และประคับประคองแบบกลุ่มต่อภาระการดูแลขอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การใช้โปรแกรมการระลึกความหลังต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของ..
   ปราณีต ทวีลาภ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT150
ป447ช 2552 
คลินิกอายุยืน / เทอดศักดิ์ เดชคง
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่..
    / 2555
   สื่อเทคโนโลยี ที่ สื่อเทคโนโลยี(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM220.อ864ศ 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/31 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.