ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ปราณีต ทวีลาภ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ปราณีต ทวีลาภ
 ชื่อเรื่อง 
การใช้โปรแกรมการระลึกความหลังต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน / ปราณีต ทวีลาภ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Added title page title: Reminiscence program on self-esteem of the elderly with diabetes mellitus.
 พิมพ์ลักษณ์    [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
 เลขเรียก  WT150 ป447ช 2552
 ลักษณะทางกายภาพ  89, [1] แผ่น
 หมายเหตุ    การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
 หัวเรื่อง  เบาหวาน--ผู้ป่วย--การดูแล
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  เบาหวาน--การรักษา
 หัวเรื่อง  ผู้สูงอายุ--การดูแลและสุขวิทยา
 ผู้แต่งร่วม  จินตนา ลี้ละไกรวรรณ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  Connect to online resourchttp://lib18.kku.ac.th/kku/search.nsp?
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
WT150 ป447ช 2552 c.1 
  Barcode: 024577
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13658

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.