ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ดนตรีบำบัด
ผลการค้นหา เลขเรียก
การศึกษาการจัดกบุ่มบำบัดทางสังคมด้วยดนตรีกับผู้ป่วยจิตเภท ณ ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พัฒนา I.Q E.Q M.Q และสมาธิด้วยพลังคลื่นเสียง / อริยะ สุพรรณเ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
รายงานการศึกษา เรื่อง ผลของการใช้กลุ่มบำบัดโดยอังกะลุงที่มีต..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เสียงทิพย์โสตบำบัดมหัศจรรย์ / อันเวส
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบำบัดเสริมโดยใช้กิจกรรมดนตรีกับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในโรง..
   แทนไท รากวงค์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WM450.5.M8 ท815ก 2557 
กิจกรรมบำบัดโดยใช้ดนตรีบำบัดเทคนิค ONE TO FIVEในการลดพฤกรรมด..
   สมจิตร วงศ์หอม
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/kku/]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM450.5.M8
ส236ก 
จิตวิทยาวัยรุ่น =Adolescent psychology
   อุสา สุทธิสาคร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F724
อ866จ 2558 
ดนตรีบำบัด
   บุษกร บิณฑสันต์ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ML3920 บ672ด 2553 
ดนตรีบำบัด
   บุษกร บิณฑสันต์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB550
บ672ด 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.