ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง แทนไท รากวงค์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  แทนไท รากวงค์
 ชื่อเรื่อง 
การบำบัดเสริมโดยใช้กิจกรรมดนตรีกับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ / แทนไท รากวงค์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Music activity as an adjunctive therapy in patients with chronic schizophrenia at Nakhonphanom Rajanagarindra Phychiatric Hospital
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
 เลขเรียก  วพ WM450.5.M8 ท815ก 2557
 ลักษณะทางกายภาพ  110, [1] แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ -- ดนตรีบำบัด
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท
 หัวเรื่อง  Health Sciences Branch
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 13129

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.