ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง กษัตริย์และผู้ครองนคร ไทย
ผลการค้นหา เลขเรียก
กษัตริยา /ทมยันตี
   ทมยันตี / 2546
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 32 ไอเทม)
CD 0001 
คำพิพากษาคดีลอบปลงพระชนม์ ร. 8 ฉบับสมบูรณ์ พระราชประวัติและพ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS585
ค216 
จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย
   เอนก มากอนันต์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS568
อ893จ 2562 
ถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยและ..
    / 2562
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS578.32.V34.น594 2562 
นักวิทย์คิดถึงในหลวง
   ศักรินทร์ ภูมิรัตน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
DS586
ศ334น 2560 
นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS577.2
น471
2554 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 และเจ้านายไทยในโลซานน์
   เซไรดารีส, ลีซองดร์ เซ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS586
ซ534พ
2556 
มหาราชในใจชน
   จักรสุรักษ์ จันทรวงศ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS586
จ229ม 2557 
เสวยราชสมบัติกษัตรา
   นนทพร อยู่มั่งมี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS568
น155ส 2562 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.