ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 13 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ทมยันตี
ผลการค้นหา เลขเรียก
กษัตริยา /ทมยันตี
   ทมยันตี / 2546
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 32 ไอเทม)
CD 0001 
คลื่นชีวิต
   ทมยันตี / 2554
   นวนิยาย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ท121ค 2554 
คู่กรรม = Kobori & Angsumalin Part I
   ทมยันตี / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ
ท121ค
2556 
คู่กรรม = Kobori & Angsumalin Part II
   ทมยันตี / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ
ท121ค
2556 
นางเอก เล่ม 1
   ทมยันตี / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ ท121น 2552 ล.1 
นางเอก เล่ม 2
   ทมยันตี / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ ท121น 2552 
นางเอก เล่ม 2
   ทมยันตี / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ ท121น 2552 ล.2 
นางเอก เล่ม1
   ทมยันตี / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ ท121น 2552 
บาป
   ทมยันตี
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ
ท121บ 2554 
สองชีวิต
   วิมล ศิริไพบูลย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ
ว663ส 2562 
สะพานดาว
   ทมยันตี
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ
ท121ส 2551 
เมียน้อย
   ทมยันตี
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PZ
ท121ม ล.1-2 2562 
เวียงกุมกาม
   ทมยันตี
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ
ท121ว 2559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 13/13 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.