ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เบญจพร ปัญญายง
ผลการค้นหา เลขเรียก
อาการโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญและภาวะซึมเศร้าในเด..
   เบญจพร ปัญญายง / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : ความท้าทาย
   เบญจพร ปัญญายง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ240
บ552ก 2557 
การทบทวนองค์ความรู้ : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
   เบญจพร ปัญญายง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS462
บ783ก 2554 
คู่มือวิทยากร "การให้การปรึกษา ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม"
   เบญจพร ปัญญายง (บรรณาธิการ) / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WS462 บ783ค 2555 
สุขภาพจิตเด็กกับอุบัติภัยหมู่ - ภัยพิบัติ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM105.5.D3|bส743|d2553 
แนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวที่ถูกก..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV6626.23.T5
น927 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.