ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุพจน์ นาคสวัสดิ์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สุพจน์ นาคสวัสดิ์
 ชื่อเรื่อง 
30 กลยุทธ์ HR และ OKRs ที่ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่ / สุพจน์ นาคสวัสดิ์
 ISBN  786164770102
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2563
 เลขหมู่  HF5549.5.J62 .ส826ส 2563
 ลักษณะทางกายภาพ  127 หน้า : ภาพประกอบ ,ภาคผนวก ; 20 ซม
 หมายเหตุ  กลยุทธ์ HR เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยผลักดันประสิทธิภาพของคนในองค์กร ให้เป็นไปตามที่ต้องการ เพราะคนคือทรัพยากรสำคัญในการทำงาน 30 กลยุทธ์ HR และ OKRs ที่ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่ รวบรวมกลยุทธ์และให้แนวทางการประเมินผล ตัวอย่าง OKRs สำหรับแต่ละกลยุทธ์ ไม่ว่ากลยุทธ์การจัดการคนเก่ง กลยุทธ์นายจ้างในดวงใจ ค่านิยมองค์กร
 หมายเหตุ  จุดเริ่มต้นที่อยากเขียน
-- HR ยุคใหม่ไม่คุยเรื่องกลยุทธ์ไม่ได้แล้ว
-- HR ไม่มีกลยุทธ์จะเกิดอะไรขึ้น – รู้จักวีการค้นหากลยุทธ์ HR ด้วย SWOT และ TOWS
-- รู้จัก OKRs ฉบับย่อ
-- กลยุทธ์ด้านบุคลากร – กลยุทธ์ด้านความสามารถขององค์กร – กลยุทธ์ด้านวัฒนธรรมองค์กร – กลยุทธ์ด้านความสอดคล้องของระบบ – การประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ HR
 หัวเรื่อง  การประเมินผลงาน
 หัวเรื่อง  การบริหารบุคคล
 หัวเรื่อง  การวางแผนกำลังคน
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
HF5549.5.J62 .ส826ส 2563 ฉ.1 
  Barcode: 005571
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 14516

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.