ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ผลการค้นหา เลขเรียก
108 คำถาม/คำตอบ/คำแนะนำในการทำงานกับ
   สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
K3581
ส723ร 2553 
การบริหารสหภาพแรงงานสำหรับสหภาพแรงงงาน
   สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD6483 ส723ก 2554 
การประเมินผลงานพนักงานภาคปฏิบัติ พร้อมตัวอย่างแบบประเมิน
   สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5J62 ส723ก 2554 
ตัวอย่างการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ
   สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
D4912.T35 .ส723ต 
ตัวอย่างคดีเลิกจ้าง : รวมทุกประเด็นสำคัญตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา
   สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT1279
ส723ต 2556 
บริหาร HR อย่างมืออาชีพ
   สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549 ส723ป 2554 
สัญญารักนาคราช
   สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา / 2554
   นวนิยาย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PZ ส723ส 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 7/7 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.