ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง บรรจง อมรชีวิน
ผลการค้นหา เลขเรียก
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ = Critical thinking
   บรรจง อมรชีวิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F441
บ147ก
2556 
การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ Managing for results - MFR : หลักการ..
   บรรจง อมรชีวิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5351
บ147ก
2556 
วัฒนธรรม ข้ามชาติ : กับการบริหารและการเจรจาต่อรอง/บรรจง อมรช..
   บรรจง อมรชีวิน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.