ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ชาญ สวัสดิ์สาลี
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
   ชาญ สวัสดิ์สาลี / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549 ช483ค 2540 
คู่มือการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม : สำหรับผู้รับผิดชอบโค..
   ชาญ สวัสดิ์สาลี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.T7
ช231ค
2555 
คู่มือการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมสำหรับผู้รับผิดชอบโครงก..
   ชาญ สวัสดิ์สาลี / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.T7
ช483คม
2555 
คู่มือการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมสำหรับผู้รับผิดชอบโครงก..
   ชาญ สวัสดิ์สาลี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือการฝึกอบรมมืออาชีพ : การจัดดำเนินการฝึกอบรมอย่างมีประส..
   ชาญ สวัสดิ์สาลี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.