ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 15 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือปฏิบัติกิจกรรม 5 ส / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การส่งเสริมสุขภาวะและความอยู่ดีมีสุขของวัยรุ่นไทยด้วยบริการส..
   มธุรดา สุวรรณโพธิ์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WS 460 ม142ก 2563 
คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ
   จิรประภา อัครบวร
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PL4181
จ493ค 2557? 
คำอธิบายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1746.L4
ร235 2555 
คำอธิบายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1746.Z13R54
ค695 2556 
ระบบบริหารราชการของ ราชอาณาจักรไทย
   นพรัตน์ พาทีทิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
351.59
ร228
ล.9 
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
   จิรประภา อัครบวร
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ935.A7
จ493ร 2557 
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
   จิรประภา อัครบวร
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1062.A58
จ493ร 2557 
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   จิรประภา อัครบวร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ955.A7
จ493ร 2557 
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
   จิรประภา อัครบวร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1410
จ493ร 2557? 
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
   จิรประภา อัครบวร
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ831
จ493ร 2557? 
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
   จิรประภา อัครบวร
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1063.A58
จ493ร 2557? 
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
   จิรประภา อัครบวร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ770
จ493ร 2557? 
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
   จิรประภา อัครบวร
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ751.A58
จ493ร 2557? 
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม
   จิรประภา อัครบวร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1064.A58
จ493ร 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 15/15 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.