ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มธุรดา สุวรรณโพธิ์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  มธุรดา สุวรรณโพธิ์
 ชื่อเรื่อง 
การส่งเสริมสุขภาวะและความอยู่ดีมีสุขของวัยรุ่นไทยด้วยบริการสุขภาพดิจิทัล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Cover title: รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Infividual study) เรื่อง การส่งเสริมสุขภาวะและความอยู่มีสุขของวัยรุ่นไทย ด้วยบริการสุขภาพดิจิทัล
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ กรมสุขภาพจิต, 2563
 เลขเรียก  วจ WS 460 ม142ก 2563
 ลักษณะทางกายภาพ  62 หน้า 31 ซ.ม.
 หมายเหตุ  รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 91 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2563
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(สำนักงาน ก.พ.)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วจ WS 460 ม142ก 2563  
  Barcode: 005180
วิจัย On Shelf
Note: รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 91 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2563
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 14851

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.