เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13605
003     ULIBM
008    171108s||||||||th 000 0 tha d
099  2 ^aวพ WM430.5.F2 อ153ศ
100 0  ^aอนงค์ อรุณรุ่ง
245 10 ^aการศึกษาการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อความคิดฆ่าตัวตายของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายโรงพยาบาลลาดบัวหลวง/^cอนงค์ อรุณรุ่ง= A Study of using family counseling program on suicidal idea of suicidal attempters, Latbualung hospital
246 31 ^aA Study of using family counseling program on suicidal idea of suicidal attempters, Latbualung hospital
260    ^a^c2551
300    ^aก-ซ, 124 แผ่น
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
520    ^aการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความคิดฆ่าตัวตายของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายก่อนและหลังการใข้โปรแกรมให้คำปรึกษาครอบครัว กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายโรงพยาบาลลาดบัวหลวง จำนวน 20 คนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ความคิดฆ่าตัวตายของผู้พยายามฆ่าตัวตาย หลังได้รับโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวลดลงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
650  4 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการดูแล
650  4 ^aผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
700 0  ^aAnong Aroonroong
700 0  ^aอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย,^eที่ปรึกษา
700 0  ^aเพชรี คันธสายบัว,^eที่ปรึกษาร่วม
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM430.5.F2 อ153ศ 2551 c.1 
  Barcode: 024646
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการใช้โป..
Bib 13605

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.