เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการใช้ความรู้และประคับประคองที่บ้านต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนสถานีอนามัยบ้านอู่ยาจังหวัดสุพรรณบุรี/พัชนา ขันลา
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A study of using educative supportive program at home on self - care
 พิมพ์ลักษณ์  2548
 เลขหมู่  วพ WM105 พ516ก, 2548
 ลักษณะทางกายภาพ  ซ, 106 หน้า 1 เล่ม/อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  การศึกษาโครงการศึกษาอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วยจิตเภท ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการให้ความรู้และประคับประคองที่บ้าน กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนสถานีอนามัยบ้านอู่ยา จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้นรับก
 หัวเรื่อง  1.จิตเภท 2.ผู้ป่วย, การจัดการดูแล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [1.จิตเภท 2.ผู้ป่วย, การจัดการดูแล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการใช้โป..
Bib 9070

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.