เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 01174nam 2200277 a 4500
008    030417s2004 caua sb 001 0 eng
050    ^aวพ WM105 พ516ก, 2548
245    ^aการศึกษาการใช้โปรแกรมการใช้ความรู้และประคับประคองที่บ้านต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนสถานีอนามัยบ้านอู่ยาจังหวัดสุพรรณบุรี/พัชนา ขันลา
246    ^aA study of using educative supportive program at home on self - care
260    ^a2548
300    ^aซ, 106 หน้า^b1 เล่ม/อภินันทนาการ
500    ^aการศึกษาโครงการศึกษาอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วยจิตเภท ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการให้ความรู้และประคับประคองที่บ้าน กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนสถานีอนามัยบ้านอู่ยา จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้นรับก
650    ^a1.จิตเภท 2.ผู้ป่วย, การจัดการดูแล
913    ^aImported by ULIBM Administrator
949    ^aImport form external file by ULIBM system
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [1.จิตเภท 2.ผู้ป่วย, การจัดการดูแล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการใช้โป..
Bib 9070

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.