เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13606
003     ULIBM
008    171108s||||||||th 000 0 tha d
099  2 ^aวพ WM430.5.F2 จ136ศ 2551
100 0  ^aจตุพร ดวงผาสุข
245 10 ^aการศึกษาการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษารายครอบครัวต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภท ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม/^cจตุพร ดวงผาสุข = A Study of using family psychoeducation program on medication adherence behaviors of schizophrenic patients tumbon laemyai meung district sumutsongkram province
246 31 ^aA Study of using family psychoeducation program on medication adherence behaviors of schizophrenic patients tumbon laemyai meung district sumutsongkram province
260    ^a^c2551
300    ^aก-ซ, 118 แผ่น
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
520    ^aการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภท กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจิตเภท จำนวน 20 คนและสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท จำนวน 20 คนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภท หลังการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษารายครอบครัวดีขึ้นกว่าก่อนการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตรายครอบครัว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (t=10.37 , P<.05 )
650  4 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการดูแล
650  4 ^aผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
700 0  ^aJatuporn Duangphasuk
700 0  ^aรังสิมัน สุนทรไชยา,^eที่ปรึกษา
700 0  ^aเพชรี คันธสายบัว,^eที่ปรึกษาร่วม
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM430.5.F2 จ136ศ 2551 c.1 
  Barcode: 024647
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการใช้โป..
Bib 13606

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.