ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 234 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตเวชศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
สาระทบทวน : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
    / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY160
ส676
2549 
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
   ศรีพิมล ดิษยบุตร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY160
ศ231ส 2555 
สุขภาพจิตและจิตเวช
   ศริญญา จริงมาก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM105 ศ445ส 2563 [2020] 
อาการทางจิตเวชและโรคทางกายในเด็กและวัยรุ่น
   สมภพ เรืองตระกูล / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS350
ส271อ
2557 
เรื่องเล่าจากจิตแพทย์
   ณรงค์ สุภัทรพันธุ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WZ100
ณ215ร 2559 
เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยา..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
แนวทางการรักษาโรคทางจิตเวช 2544
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
แนวพื้นฐานทางการพยาบาลจิตเวช / สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
โครงการสำรวจภาวะความรุนแรง คุณภาพชีวิต ต้นทุนทางอ้อม และรูปแ..
   พุดตาน พันธุเณร,บรรณาธิการ / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WM100 พ827ค 2552 
โปรแกรมบำบัดการเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่ว..
   ช่อทิพย์ แตงพันธ์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM402 ช317ป 2555 
โปรแกรมบำบัดทางจิตรายบุคคลอิงแนวคิดซาเทียร์ในผู้ป่วยภาวะซึมเ..
   ศิริพร นนทะนำ / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WM207 ศ463ป, 2551 
โรคทางจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น
   สมภพ เรืองตระกูล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
โรคมะเร็ง : อาการทางจิตเวชและการรักษา
   สมภพ เรืองตระกูล / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QZ266
ส271ร
2551 
โรควิตกกังวลในเด็กและวัยรุ่น
   กวี สุวรรณกิจ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 [12]   [แสดง 14/234 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.