ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วีรยุทธ บุปผาถา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  วีรยุทธ บุปผาถา
 ชื่อเรื่อง 
รูปแบบการบำบัดในชุมชนเพื่อลดการกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนิติจิตเวช : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ = Communitytreatment model for reducing rehospitalization forforensic psychiatric patients : evidence-based nursing / วีรยุทธ บุปผาถา
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Community treatment model for reducing rehospitalizationfor forensic psychiatric patients : evidence-based nursing
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยมหิดล,คณะพยาบาลศาสตร์ 2554, [2011]
 เลขเรียก  สพW740 ว853ร 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฉ, 118 แผ่น ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  สารนิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช))--มหาวิทยาลัยมหิดล,2554
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยมหิดล. --คณะพยาบาลศาสตร์--สารนิพนธ์
 หัวเรื่อง  Forensic nursing
 หัวเรื่อง  Evidence-Based Nursing
 หัวเรื่อง  จิตบำบัด
 หัวเรื่อง  ชุมชนบำบัด
 หัวเรื่อง  นิติจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  โรคจิต--การรักษา
 ผู้แต่งร่วม  ประภา ยุทธไตร, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  อติรัตน์ วัฒนไพลิน, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
 เชื่อมโยง  Abstract
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
สพW740|bว853ร 2554 c.1 
  Barcode: 024714
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13528

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.