ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 17 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การบริหารบุคคล
ผลการค้นหา เลขเรียก
108 เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร / สมชาติ กิจยรรยง
   สมชาติ กิจยรรยง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
Guess, who hero is 13 ปี 14 นาย / จุไรรัตน์ อุณหกะ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือ CEO MD GM Boss ยุคใหม่ / ธวัชชัย พืชผล
   ธวัชชัย พืชผล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
น้อยๆ หน่อย...นาย / บ็อบ ไวน์สไตน์ เขียน , วรหทัย แปล
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
วิถีสู่ผู้นำองค์กร : How to becom CEO / ฟอกซ์ , เจฟฟรีย์เจ
   ฟอกซ์ , เจฟฟรีย์เจ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
30 กลยุทธ์ HR และ OKRs ที่ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่
   สุพจน์ นาคสวัสดิ์ / 2563
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.J62 .ส826ส 2563 
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ยุคโลกาภิวัฒน์)
   สุพัตรา สุภาพ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   พยอม วงศ์สารศรี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน
   ธัญญา ผลอนันต์ / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5M3 ธ461ก 2552 
คัมภีร์การจัดการกับลูกน้องและเจ้านายเพื่อเป็นนักบริหารเกณฑ์ป..
   ดรักเกอร์,ปีเตอร์ เอฟ / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549 ด131ค 2538 
ทีเด็ดหัวหน้า ศิลปะการบริหารแบบไทย ๆ
   สุขุม นวลสกุล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
บัญญัติ 10 ประการ : เพื่องานและชีวิต/ละเอียด จงกลนี, บรรณาธิ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ประสบการณ์การสร้างทีมงานของผู้บริหารระดับปฏิบัติการ
   ถวัลย์ มาศจรัส / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HF5549.5 ถ267ป 2539 
ประสิทธิผลกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลเอกชนในกร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผู้จัดการทันใจ
   ชาร์นซี, ซี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เทคนิคการบริหารนาย
   ถวิล มาตรเลี่ยม / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
แคช! จับ...(ปลากันเถอะ)
   ซินดี้ โครเธอร์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 17/17 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.