เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
รู้เรื่องโรค / นิรมล ตีรณสาร สวัสดิบุตร (บรรณาธิการ)
   นิรมล ตีรณสาร สวัสดิบุตร (บรรณาธิการ)
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QZ140 น645ค 2540 
แนวทางปฏิบัติงานโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป พ.ศ. 2525 / กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง..
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY105 ส691 2528 
ชุบชีวิตลูกออทิสติก / แม่ น. อันนา
   แม่ น. อันนา
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5 ม881ช 2545 
ชุบชีวิตลูกออทิสติก / แม่ น. อันนา
   แม่ น. อันนา
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5 ม881ช 2545 ฉ.2 
เด็กพิเศษ 2 / เพ็ญแข ลิ่มศิลา, เอกชาติ พิบูลนครินทร์
   เพ็ญแข ลิ่มศิลา
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5 พ884 2550/2 
คู่มือVaccine 2012 และประเด็นในการสื่อสาร / บรรณาธิการ,ชิษณุ พันธุ์เจริญ ... และคนอื่น ๆ..
   บรรณาธิการ,ชิษณุ พันธุ์เจริญ ... และคนอื่น ๆ
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QW805 ช6 2554 
สมุดภาพของเล่นเสริมพัฒนาการ / คณะผู้จัดทำวิชาการ, จันทิมา จินตโกวิท, มาเรียม เกาะประเสริฐ, สุจิตรา สุขเกษม..
   จันทิมา จินตโกวิท
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS17 ส925ร 2545/1 
สมุดภาพของเล่นเสริมพัฒนาการ / คณะผู้จัดทำวิชาการ, จันทิมา จินตโกวิท, มาเรียม เกาะประเสริฐ, สุจิตรา สุขเกษม..
   จันทิมา จินตโกวิท
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS17 ส925ร 2545/2 
คู่มือการฝึกพูดเบื้องต้น / สถาบันราชานุกูล
   ชุติวรรณ แก้วไสย
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS107.5.R3 ร434ค 2546/2 
คู่มือการฝึกพูดเบื้องต้น / โรงพยาบาลราชานุกูล
   ชุติวรรณ แก้วไสย
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS107.5.R3 ร434ค 2546/1 
แนวทางการดูแล ออทิสติก / ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
   ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5 ท228 2548 
ออทิสติกกับความสามารถพิเศษ / ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา,นพ..
   ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา,นพ.
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5 ท228 2548 
รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ "ออทิซึม" / เพ็ญแข ลิ่มศิลา
   เพ็ญแข ลิ่มศิลา
   กฎข้อบังคับ ที่ คู่มือ(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5 พ863 2541 
"You're Going to Love This Kid!" ; Teaching Students with Autism in the Inclusive Classroom / Paula Kluth with invited contributors
   Kluth, Paula
   หนังสือบริจาค ที่ หนังสือบริจาค(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
บ 172 
"การปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมไทย" 21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย งานวันสังคม..
   การประชุม ที่ หนังสือประเภทอี่น(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ป 229 
"งานดี ชีวิตดี สังคมดี" การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารความเสี่ยงเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ / สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต..
   ศิริศักด์ ธิติดิลรัตน์ และวิริณธิ์ กิตติพิชัย, บรรณาธิการ / 2551
   เอกสาร/สื่อ ความรู้ ที่ หนังสือประเภทอี่น(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 228 
"พระเสด็จสู่ฟ้าสุราลัย พระการุญยังอยู่ในใจนิรันดร์" สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี / สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและคณะผ..
   หนังสือบริจาค ที่ หนังสือบริจาค(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
บ 9 
"เล่น...เพื่อชีวิตของเด็ก" / โครงการครอบครัวและชุมชนพัฒนา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก..
    / 2544
   คู่มือเด็ก ที่ คู่มือ(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
คู่มือ ด 70 
(ฉบับร่าง) รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหาร ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิตโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ / นางสาวธีรารัตน์ แทนขำและคณะ ; โรงพยาบาลยุวประสาทไ..
   นางสาวธีรารัตน์ แทนขำและคณะ / 2544
   เอกสารวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วิจัย164 2544 
(ฉบับร่าง) รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหาร ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิตโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ / นางสาวธีรารัตน์ แทนขำและคณะ ; โรงพยาบาลยุวประสาทไ..
   นางสาวธีรารัตน์ แทนขำและคณะ
   เอกสารวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วิจัย165 2544 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [355]   [แสดง 20/7083 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.