เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 12 ธันวาคม 2565  หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
2 24 ตุลาคม 2565  หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
3 14 กรกฎาคม 2565  วันเข้าพรรษา
4 13 กรกฎาคม 2565  วันอาสาฬหบูชา
5 16 พฤษภาคม 2565  ชดเชยวันวิสาขบูชา
6 16 กุมภาพันธ์ 2565  วันมาฆบูชา
7 3 มกราคม 2565  หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
8 6 ธันวาคม 2564  หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ+วันชาติไทย
9 25 ตุลาคม 2564  หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
10 26 กรกฎาคม 2564  ชดเชยวันเข้าพรรษา
11 26 พฤษภาคม 2564  วันวิสาขบูชา
12 26 กุมภาพันธ์ 2564  วันมาฆบูชา
13 7 ธันวาคม 2563  หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ+วันชาติไทย
14 7 กันยายน 2563  หยุดชดเชยวันสงกรานต์
15 4 กันยายน 2563  หยุดชดเชยวันสงกรานต์
16 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
17 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
18 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ+วันชาติไทย
19 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
20 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
21 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
22 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
23 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
24 4 พฤษภาคม ของทุกปี  วันฉัตรมงคล
25 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
26 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
27 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
28 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
29 6 มีนาคม ของทุกปี  หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
30 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.