ห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Developmental Disabilities physiopathology.

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  Brown, Thomas E., 1942-
 ชื่อเรื่อง 
A new understanding of ADHD in children and adults : executive function impairments / Thomas E. Brown.
 ISBN  9780415814256(paperback)
 พิมพ์ลักษณ์  New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2013.
 ลักษณะทางกายภาพ  xvi, 192 pages : illustrations ; 24 cm
 หมายเหตุ  Contents: 35 myths about ADHD and why they are wrong
-- A newparadigm for an old disorder: ADHD as impaired executivefunctions
-- What research reveals about the causes andunfolding nature of ADHD
-- How the new model changesassessment of ADHD in children and adults
-- Howtreatments for ADHD affect the brain and improve executivefunctions
-- Why many learning and psychiatric disordersso often co-occur with ADHD.
 หมายเหตุ  Summary: "For over 100 years, ADHD has been seen as essentially abehavior disorder. Recent scientific research hasdeveloped a new paradigm which recognizes ADHD as adevelopmental disorder of the cognitive management systemof the brain, its executive functions. This cutting-edgebook pulls together key ideas of this new understanding ofADHD, explaining them and describing in understandablelanguage scientific research that supports this new model.It addresses questions like: - Why can those with ADHDfocus very well on some tasks while having greatdifficulty in focusing on other tasks they recognize asimportant? - How does brain development and functioning ofpersons with ADHD differ from others?- How do impairmentsof ADHD change from childhood through adolescence and inadulthood?- What treatments help to improve ADHDimpairments? How do they work? Are they safe?- Why dothose with ADHD have additional emotional, cognitive, andlearning disorders more often than most others?- Whatcommonly-held assumptions about ADHD have now been provenwrong by scientific research?Psychiatrists, psychologists,social workers, and other medical and mental healthprofessionals, as well as those affected by ADHD and theirfamilies, will find this to be am insightful andinvaluable resource^"-- Provided by publisher.
 หัวเรื่อง  Attention-deficit hyperactivity disorder.
 หัวเรื่อง  Attention-deficit disorder in adults.
 หัวเรื่อง  Mental illness--Classification.
 หัวเรื่อง  Attention Deficit Disorder with Hyperactivity--physiopathology.
 หัวเรื่อง  Developmental Disabilities--physiopathology.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WS350 B881a 2013 c.1 
  Barcode: BK0000003868
หนังสือภาษาไทย On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 913

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.