เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

หัวข้อเว็บบอร์ด

อื่น ๆHappiness is books,books and books

คำค้น:


................................................................................

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

คู่มือการพัฒนาเด็กออทิสติกแบบองค์รว..
กิ่งแก้ว ปาจรีย..
เข็นเด็กขึ้นภูเขา /เบญจพร ตันตสูติ|..
เบญจพร ตันตสูติ..
เลี้ยงลูกให้เป็นคนปกติ /หมอตั้ม&หมอ..
อัศวิน นาคพงศ์พ..
จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี /มาโนช หล่อต..
1.พัฒนาการทางจิ..
ตำราพฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ /มาโน..
--ทฤษฎีเกี่ยวก..
สร้างชีวิตใหม่ :คู่มือจิตบำบัดและกา..
อุมาพร ตรังคสมบ..
ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภา..
ชาย โพธิสิตา||บ..
จิตเวชศิริราช DSM-5 /บรรณาธิการ นัน..
--ส่วนที่ 1 วิ..
ลูกฉลาด หัวไว เพราะความใส่ใจของพ่อแ..
วรวรรณ จงสง่าวิ..

วัสดุฯแนะนำ

ULIBM : E-library

          เรียน สมาชิกห้องสมุดสถาบันราชานุกูล  ขณะนี้ห้องสมุดของเราเปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของทุกท่าน โดยนำระบบห้องสมุด ULIBM ซึ่งพัฒนาโดยทีมผู้พัฒนาจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาติดตั้งเพื่อให้บริการ
          ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM (Union Library Management) เป็นระบบที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุดเข้าด้วยกัน เพื่อให้ห้องสมุดได้มาตรฐานสากลในการจัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ และสามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบห้องสมุดอื่นได้ 
          หากพบปัญหาการใช้งานติดต่อที่ 0 2248 8900 ต่อ 70324เชิญทำบัตรสมาชิกใหม่          ...ไม่มีบัตร บัตรเก่าชำรุด สูญหาย... เชิญมาทำบัตรสมาชิกห้องสมุดใหม่ ได้ที่ห้องสมุดทุกวันค่ะ...:)
 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.