ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 11 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Social Work
ผลการค้นหา เลขเรียก
Family violence : Legal, medical, and social perspectives
   Wallace, Harvey. / 2002
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV6626.2 W35 2002 
Harvard Business Review on Leadership
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Alcohol, other drugs, and addictions : a prfessional develop..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Counselling in criminal justice / Brian Williams,
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Emotions at work : theory, research and applications in mana..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Excellence in dementia care : research into practice
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM220
E93
2008 
Guide to Psychological Assessment with Asians
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
aWM141.G946 
Handbook of LGBT Elders AnInterdisciplinary Approach to Prin..
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WT25.H236 2016 
Harvard Business Review on work and life Balance
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Psychoeducational Assessment and Report Writing
   Dombrowski, Stefan C. author
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พื้นฐานสังคมสงเคราะห์สุขภาพจิต / ชานนท์ โกมลมาลย์
   ชานนท์ โกมลมาลย์ 2526-
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 11/11 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.