ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Computer simulation

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  Olson, David L. author
 ชื่อเรื่อง 
Enterprise Risk Management Models [electronic resource] / by David L. Olson, Desheng Dash Wu
 ISBN  978-366-25-3785-5
 เลขหมู่  TS155-TS194
 ครั้งที่พิมพ์  2nd ed. 2017
 ลักษณะทางกายภาพ  IX, 216 p. 45 illus., 36 illus. in color. online resource
 หมายเหตุ  Contents: Enterprise Risk Management in Supply Chains
-- RiskMatrices
-- Value-Focused Supply Chain Risk Analysis
--Examples of Supply Chain Decisions Trading Off Criteria
--Simulation of Supply Chain Risk
-- Value at Risk Models
--Chance Constrained Models
-- Data Envelopment Analysis inEnterprise Risk Management
-- Balanced Scorecards toMeasure Enterprise Risk Performance
-- Information SystemsSecurity Risk
-- Enterprise Risk Management in Projects --Natural Disaster Risk Management -- Sustainability RiskManagement -- Environmental Damage and Risk Assessment.
 หมายเหตุ  Summary: This book is a comprehensive guide to several aspects ofrisk, including information systems, disaster management,supply chain and disaster management perspectives. A majorportion of this book is devoted to presenting a number ofoperations research models that have been (or could be)applied to enterprise supply risk management, especiallyfrom the supply chain perspective. Each chapter of thisbook can be used as a unique module on a different topicswith dedicated examples, definitions and discussion notes.This book comes at a time when the world is increasinglychallenged by different forms of risk and how to managethem. Events of the 21st Century have made enterprise riskmanagement even more critical. Risks such as suspicionssurrounding top-management structures, financial andtechnology bubbles (especially since 2008), as well as thedemonstrated risk from terrorism, such as the 9/11 attackin the U.S. as well as more recent events in France,Belgium, and other locations in Europe, have a tremendousimpact on many facets of business. Businesses, in fact,exist to cope with risk in their area of specialization
 หัวเรื่อง  Business
 หัวเรื่อง  Production management
 หัวเรื่อง  Risk management
 หัวเรื่อง  Computer simulation
 หัวเรื่อง  Business and Management
 หัวเรื่อง  Operations Management
 หัวเรื่อง  Risk Management
 หัวเรื่อง  Simulation and Modeling
 ผู้แต่งร่วม  Wu, Desheng Dash. author
 ผู้แต่งนิติบุคคล  SpringerLink (Online service)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 14440

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.