ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Chronic Disease
ผลการค้นหา เลขเรียก
Chronic illness : impact and interventions / Ilene Morof Lub..
   Lubkin, Ilene Morof / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W62 L929G 1995 
Chronic medical disease and cognitive aging : toward a healt..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT500
C499 2013 
การขยายผลมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ : ต้องมีค่าใ..
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WA108
ส691ก 2559 
การจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อดูแลกลุ่มประชากร : กลุ่มผู้สูงอ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA100
ก446 2558 
ผนึกบูรณาการสานพลังลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT500
ผ181 2558 
รายงานสถานการณ์โรค NCDs ฉบับที่ 2 :
   อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA108
อ349ร 2559 
แนวทางการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ = Geriatric syndromes
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT100
น927 2558 
แผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภูมิภาคเอเซ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA108
ส691ผ 2559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.