ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Nelson, James M. editor

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  Nelson, James M. editor
 ชื่อเรื่อง 
Psychology, Religion, and Spirituality [electronicresource] / edited by James M. Nelson
 ISBN  978-038-78-7573-6
 เลขหมู่  RC466.8.J28P 2009
 ลักษณะทางกายภาพ  online resource
 หมายเหตุ  Contents: Fundamentals
-- to Psychology, Religion, and Spirituality
-- Science, Religion, and Psychology
-- ReligiousTraditions
-- Dialogue Past, Present, and Future
-- Phenomenological Approaches to Religion andSpirituality
-- Psychodynamic and Relational Approaches
--Contemporary Approaches and Debates
-- Human Development
-- Fundamentals of Human Development, Religion, andSpirituality
-- Religion and Development in Childhood andAdolescence -- Religion, Spirituality, and Development inAdulthood -- Applications -- Religion, Spirituality, andPhysical Health -- Religion, Spirituality, and MentalHealth -- Practices and Religious Communities --Individual Religious and Spiritual Practices -- HelpingRelationships: Counseling and Spiritual Growth -- LookingBack
 หมายเหตุ  Summary: The past century has seen the relationship betweenpsychology and religion progress from wary antagonists tostrange bedfellows to complementary worldviews. Psychology,Religion, and Spirituality is designed as a text thatreflects this history while illuminating the robustdialogue that continues to accompany it. The elegant,accessible coverage ranges from early psychologicalcritiques of religion and responses from major religiousthinkers to positivist and constructivist philosophies;from Jung^'s archetypes to neurobiological research intothe religious brain; from scientific constructs of prayer,meditation, and mindfulness to collaborative interventionsfor mental health. The book^'s distinctive teaching/learning presentation: Discusses non-Western religioustraditions in addition to Christianity. Balancestheoretical literature with empirical research on eachtopic. Reviews contemporary research and debates inpsychology and religion. Examines developmental approachesto religious and spiritual growth. Provides a variety ofpractical applications. Includes review questions,exercises, and other student materials. Encourages readersto develop their own ideas on this subject These arevaluable perspectives for graduate or undergraduatecourses in the psychology of religion, and a rich resourcefor graduate courses in psychology and counseling. Inaddition, Psychology, Religion, and Spirituality makes aninviting text for seminary courses in spiritual andpastoral counseling
 หัวเรื่อง  Philosophy (General)
 หัวเรื่อง  Religion (General)
 หัวเรื่อง  Psychology, clinical
 หัวเรื่อง  Psychology
 หัวเรื่อง  Clinical Psychology
 หัวเรื่อง  Religious Studies
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 14461

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.