ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
 ชื่อเรื่อง 
การพัฒนานโยบายสาธารณะภายใต้แนวคิดทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณ / อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Development for public policies under politicalquantitative ideas
 ISBN  978-974-46-6694-9
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์
 เลขหมู่  H97 อ347ก 2555
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  220 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 24 ซม.
 หมายเหตุ  Partial Contents: การวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบของทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) :แนวคิดการวิเคราะห์เชิงตัวแปรเพื่อยกระดับทางเลือกนโยบายสาธารณะ
--ทฤษฎีเกมกับการวิเคราะห์เชิงตัวแปรในรูปแบบการใช้นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
-- ทฤษฎีเกมกับการวิเคราะห์เชิงตัวแปรในรูปแบบกลยุทธ์ทางการเมือง
--การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณและหนี้สาธารณะที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
-- แนวคิดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมภายใต้การวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ :กรณีศึกษาในประเทศไทย
--ความไม่แน่นอนของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกับแนวคิดใหม่ในการสร้างระบอบการปกครองเพื่อความสมดุลทางอำนาจ
 หัวเรื่อง  นโยบายสาธารณะ
 หัวเรื่อง  เศรษฐศาสตร์การเมือง
 หัวเรื่อง  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 หัวเรื่อง  public policy
 หัวเรื่อง  politics
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
H97 อ347ก 2555  
  Barcode: 009153
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12122

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.