ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ศริญญา จริงมาก

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ศริญญา จริงมาก
 ชื่อเรื่อง 
สุขภาพจิตและจิตเวช
 ISBN  978-616-56-8308-1
 พิมพ์ลักษณ์  อุดรธานี : ศักดิ์ศรีอักษรการพิมพ์, 2563 [2020]
 เลขเรียก  WM105 ศ445ส 2563 [2020]
 ลักษณะทางกายภาพ  8, 354 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  แนวคิดของสุขภาพจิต
--แนวคิดการเกิดโรค
--ปรัชญาพื้นฐาน ทักษะการสื่อสารและหลักนิติจิตเวชศาสตร์
--ความเข้าใจในพื้นฐานจิตใจ
--พัฒนาการทางจิตและคุณภาพชีวิต
--บุคลิกภาพ
--อาการวิทยาและเกณฑ์จำแนกโรค
--การวินิจฉัยและการบำบัดรักษา
--ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช
--สุขภาพจิตผู้สูงอายุ
 หัวเรื่อง  สุขภาพจิต
 หัวเรื่อง  Mental health
 หัวเรื่อง  จิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  Psychiatry
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WM105 ศ445ส 2563 ฉ.2 
  Barcode: 005286
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
2. หนังสือ
หนังสือ
WM105 ศ445ส 2563 [2020]  
  Barcode: 005400
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 14686

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.