ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วนิดา เปรียญจม

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  วนิดา เปรียญจม
 ชื่อเรื่อง 
ความเข้มแข็งอดทนของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
 เลขเรียก  วพ WM203 ว153ค 2546
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ญ, 51 แผ่น : ตาราง
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หมายเหตุ  บรรณานุกรม: แผ่น 39 - 42
 หัวเรื่อง  ผู้ดูแลผู้ป่วย
 หัวเรื่อง  จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
 หัวเรื่อง  Schizophrenia
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM203 ว153ค 2546 c.1 
  Barcode: 024834
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13401

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.