ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's'' at line 1
select * from ignoreword where word='Author^'s' 
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น that รายละเอียดเพิ่มเติม..
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's%' ) ) AnD ( (auth like '%name%' ) ) AnD ( (auth like '%appears' at line 5
select count(id) as tmpqcount FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (auth like '%Tuchsanee%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Mingmitmee,%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Author^'s%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%name%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%appears%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%inGraduate%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%School%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Thesis%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Database%' )  
 ) 
 
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's%' ) ) AnD ( (auth like '%name%' ) ) AnD ( (auth like '%appears' at line 5
SELECT id,titl,auth,bibrating,mid,remoteindex FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (auth like '%Tuchsanee%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Mingmitmee,%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Author^'s%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%name%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%appears%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%inGraduate%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%School%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Thesis%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Database%' )  
 ) 
 order by bibrating desc,titl asc LIMIT 0,20
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's%' ) ) AnD ( (auth like '%name%' ) ) AnD ( (auth like '%appears' at line 5
SELECT id,titl,auth,bibrating,mid,remoteindex FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (auth like '%Tuchsanee%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Mingmitmee,%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Author^'s%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%name%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%appears%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%inGraduate%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%School%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Thesis%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Database%' )  
 ) 
 order by bibrating desc,titl asc
พบจำนวน 0 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Tuchsanee Mingmitmee, Author^'s name appears inGraduate School Thesis Database


ไม่มีรายการใดตรงกับเงื่อนไขการค้นหา Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.