ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Nixon, Rhonda. author.

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  Kemmis, Stephen. author.
 ชื่อเรื่อง 
The Action Research Planner [electronic resource] : Doing Critical Participatory Action Research / byStephen Kemmis, Robin McTaggart, Rhonda Nixon.
 ISBN  978-981-45-6067-2
 พิมพ์ลักษณ์  Singapore : Springer Singapore : Imprint: Springer, 2014
 เลขหมู่  LB1705-2286
 ลักษณะทางกายภาพ  1 online resource (XI, 200 pages) : illustrations
 หมายเหตุ  Contents: 1. Introducing critical participatory action research
--2. A new view of participation: Participation in publicspheres
-- 3. A new view of practice: Practices held inplace by practice architectures
-- 4. A new view ofresearch: Research within practice traditions
-- 5. Doingcritical participatory action research: The ‘planner’ part
-- 6. Examples of critical participatory action research
-- 7. Resources for critical participatory actionresearchers
-- Index.
 หมายเหตุ  Summary: A fully-updated and reworked version of the classic bookby Stephen Kemmis and Robin McTaggart , now joined byRhonda Nixon, The Action Research Planner is a detailedguide to developing and conducting a criticalparticipatory action research project. The authors outlinenew views on ‘participation’ (based on Jürgen Habermas’snotion of a ‘public sphere’), ‘practice’ (as shaped bypractice architectures), and ‘research’ (as researchwithin practice traditions). They provide five extendedexamples of critical participatory action researchstudies. The book includes a range of resources for peopleplanning a critical participatory research initiative,providing guidance on how to establish an action researchgroup and identify a shared concern, research ethics,principles of procedure for action researchers, protocolsfor collaborative work, keeping a journal, gatheringevidence, reporting, and choosing academic partners.Unlike earlier editions, The Action Research Plannerfocuses specifically on critical participatory actionresearch, which occupies a particular (critical) niche inthe action research ^'family^'. The Action Research Planneris an essential guide to planning and undertaking thistype of research.
 หัวเรื่อง  Education
 หัวเรื่อง  Teaching
 หัวเรื่อง  Assessment
 ผู้แต่งร่วม  McTaggart, Robin. author.
 ผู้แต่งร่วม  Nixon, Rhonda. author.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 14456

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.