เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต
         magazine นิตยสาร
         main-book หนังสือทั่วไป
         main-e หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ
         main-fic นวนิยาย/เรื่องสั้น
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
         technology สื่อเทคโนโลยี
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.