เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 01174nam 2200277 a 4500
008    030417s2004 caua sb 001 0 eng
020    ^a9749321901
050    ^aJF1358 ศ683ก, 2548
245    ^aการบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย / ศุภชัย ยาวะประภาษ
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 2
260    ^aกรุงเทพฯ : จุดทอง , 2548
300    ^a464 หน้า^b1 เล่ม ^p380 บาท
500    ^aแนวคิดใหม่ในการมองบุคลกร : สมรรถนะ(Competency). - - การกำหนดตำแหน่งและเงินเดือน. - - การวางแผนทรัพยากรบุคคล. - - การได้มาซึ่งบุคคลากรภาครัฐ. - - การพัฒนาบุคลกรภาครัฐ. - - ระบบการให้สิ่งจูงใจ. - - การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร. - - การพ้นสภาพเป็นบุคล
650    ^a1.การบริหารงานบุคคล 2.ระบบราชการ
913    ^aImported by ULIBM Administrator
949    ^aImport form external file by ULIBM system
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การบริหารงานบุคค..
Bib 8591

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.