เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13532
003     ULIBM
008    171018s||||||||th 000 0 tha d
090  4 ^aวพWM425.5.A9 ร638ผ 2555
100 0  ^aรุ่งลลิดา หลวงเทพ
245 10 ^aผลของการจัดการความเครียด ความคิดและพฤติกรรม ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคร่วมเอชไอวี/เอดส์และซึมเศร้า /^cรุ่งลลิดา หลวงเทพ = Theeffect of cognitive - behavioral stress managementintervention on depression in patients with comorbidity ofHIV/AIDS and major depressive disorder / RoonglalidaLoungtep
246 31 ^aThe effect of cognitive - behavioral stress managementintervention on depression in patients with comorbidity ofHIV/AIDS and major depressive disorder
260    ^aกรุงเทพฯ : ^bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ^c2555
300    ^aก-ฌ, 119 แผ่น
500    ^aพิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
520    ^aการวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ 1.ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคร่วมเอชไอวี/เอดส์และซึมเศร้าก่อนและหลังได้รับการจัดการความเครียด พฤติกรรม และความคิด 2.ภาวะซึมเศร้าระหว่างผู้ป่วยโรคร่วมเอชไอวี/เอดส์และซึมเศร้ากลุ่มที่ได้รับการจัดการความเครียด พฤติกรรม และความคิดกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ ที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมในโครงการการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวนกลุ่มละ 16 ราย มีผลดังนี้ 1)ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคร่วมเอชไอวี/เอดส์และซึมเศร้าหลังได้รับการจัดการความเครียด พฤติกรรม และความคิด ต่ำกว่าก่อนได้รับการจัดการความเครียด พฤติกรรม และความคิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคร่วมเอชไอวี/เอดส์และซึมเศร้าของกลุ่มที่ได้รับการจัดการความเครียด พฤติกรรม และความคิด ต่ำกว่าคะแนนของกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
650  0 ^aDepression
650  0 ^aPsychotic depression
650  0 ^aHIV-positive persons
650  0 ^aAIDS (Disease)^xPatients
650  4 ^aโรคซึมเศร้า
650  4 ^aผู้ติดเชื้อเอชไอวี
650  4 ^aโรคเอดส์^xผู้ป่วย
700 0  ^aRoonglalida Loungtep
700 0  ^aเพ็ญพักตร์ อุทิศ,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45311
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM425.5.A9 ร638ผ 2555 c.1 
  Barcode: 024710
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Depression]
    หัวเรื่อง [HIV-positive persons]
    หัวเรื่อง [โรคซึมเศร้า]
    หัวเรื่อง [ผู้ติดเชื้อเอชไอวี]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของการจัดการคว..
Bib 13532

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.