เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
การทดลองใช้คู่มือการเรียนรุ้ด้วยตนเองในการเสิรมสร้างทักษะชีวิตเรืองเพศของวัยรุ่น(คู่มือวัยมันส์...รู้ทันรัก)/กรมสุขภาพจิต
 ผู้แต่งนิติบุคคล  กรมสุขภาพจิต
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต, 2549
 เลขเรียก  วจ HQ56.TJ3 ก454 2549
 เลขหมู่  วจ HQ56.TJ3 ก454 2549
 ลักษณะทางกายภาพ  ช, 94 หน้า 30 ซม. / อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  สนับสนุนโครงการโดยศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.
-- บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.
-- บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย.
-- บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.
-- บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ.
 หัวเรื่อง  เพศ - วัยรุ่น
 หัวเรื่อง  เพศ - ทักษะชีวิต
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. สื่อเทคโนโลยี
สื่อเทคโนโลยี
วจ HQ56.TJ3 ก454 2549 2004 ฉ.1 
  Barcode: 007986
สื่อเทคโนโลยี On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เพศ - วัยรุ่น]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การทดลองใช้คู่มื..
Bib 8817

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.