เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
พุทธธรรม เล่ม1/พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต)
 ISBN  974-575-492-7
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547
 เลขหมู่  BQ5375 พ335พ, 2547 (ล.1)
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่12
 ลักษณะทางกายภาพ  1-393 หน้า อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  ภาค 1 มัชเฌนธรรมเทศนา. -- ตอน 1 ชีวิตคืออะไร . -- บทที่ 1 ขันธ์ 5. -- บทที่2 อายตนะ6. -- ตอน 2 ชีวิตเป็นอย่างไร . -- บทที่3 ไตรลักษณ์. -- ตอน3 ชีวิตเป็นอย่างไร. -- บทที่4 ปฏิจจสมุปบาท. -- บทที่ 5 กรรม. -- ตอน4 ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร . -- บทที่ 6 นิพพาน. -
 หัวเรื่อง  ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ธรรมะกับชีวิตประจำวัน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: พุทธธรรม เล่ม1พ..
Bib 7709

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.