เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต
 ผู้แต่งนิติบุคคล  กรมสุขภาพจิต
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต, 2566
 เลขเรียก  WM 100 ส743ผ 2566
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  84 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, ภาคผนวก, แผนภูมิ ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) -- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ -- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) -- สถานการณ์และแนวโน้มการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต -- แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต -- กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของกรมสุขภาพจิต
 หัวเรื่อง  สุขภาพจิต
 หัวเรื่อง  การบริหารองค์การ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WM 100 ส743ผ 2566  
  Barcode: 007291
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สุขภาพจิต]
    หัวเรื่อง [การบริหารองค์การ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: แผนปฏิบัติราชการร..
Bib 15556

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.