เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (self-control) เพื่อป้องกันพฤติกรรมการรังแกกัน (bullying) ในเด็กประถมศึกษาที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
 ผู้แต่งนิติบุคคล  กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : พรอสเพอรัสพลัส จำกัด, 2564
 เลขเรียก  WS 105.5.C3 ส231ป 2564
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  70 หน้า ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  ภาพประกอบกระดาษแข็ง เอสี่+ซีดีรอม
 หมายเหตุ  Partial Contents: แผนการเรียนรู้สำหรับครู "ครูคือคนสำคัญ ในการคุ้มครอง ป้องกันเด็ก จากการรังแกกัน"
--เข้าอก เข้าใจ รับมือและสร้างพลังสู่การช่วยเหลือการรังแกกัน
--พฤติกรรมการรังแกกัน
--การจัดการกับพฤติกรรมรังแกกัน "ครูคือผู้สร้างภูมิคุ้มกันเด็กจากการรังแกกัน"
--การคบเพื่อน
--เมื่อถูกเพื่อนรังแกหนูควรทำอย่างไร
--ทักษะการตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง และควบคุมอารมณ์ตนเอง
--สิทธิเด็ก
--การเสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 หัวเรื่อง  เด็ก -- การพัฒนาการตนเอง
 หัวเรื่อง  เด็ก -- การปรับพฤติกรรม
 ผู้แต่งร่วม  พัชริน คุณค้ำชู|eคณะทำงาน
 ผู้แต่งร่วม  ศจี รุกขวัฒนกุล|eคณะทำงาน
 ผู้แต่งร่วม  วัชรวรรณ พานิชเจริญ|eคณะทำงาน
 ผู้แต่งร่วม  กรกนก นาคประเสริฐ|eคณะทำงาน
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WS 105.5.C3 ส231ป 2564 kit 
  Barcode: 007959
สื่อเทคโนโลยี On Shelf
Note:kit
2. หนังสือ
หนังสือ
WS 105.5.C3 ส231ป 2564 kit 
  Barcode: 007957
สื่อเทคโนโลยี On Shelf
Note:kit
3. หนังสือ
หนังสือ
WS 105.5.C3 ส231ป 2564 ฉ.1 
  Barcode: 007965
สื่อเทคโนโลยี On Shelf
Note:อภินันทนาการ
4. หนังสือ
หนังสือ
WS 105.5.C3 ส231ป 2564 ฉ.2 
  Barcode: 007966
สื่อเทคโนโลยี On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 4/4 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เด็ก -- การพัฒนาการตนเอง]
    หัวเรื่อง [เด็ก -- การปรับพฤติกรรม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: โปรแกรมการพัฒนาทั..
Bib 14988

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.