เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง  เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
 ชื่อเรื่อง 
หลักการพัฒนาความฉลาดทางสังคม / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Strategies for the development of social intelligence
 ISBN  978-616-75-1061-3
 เลขหมู่  BF637.C5 พ876ห 2558
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  247 หน้า : แผนภูมิ ; 25 ซม
 หมายเหตุ  Partial Contents: ที่มาและความสำคัญของความฉลาดทางสังคม
--แนวคิดและทฤษฎีความฉลาดทางสังคม
-- องค์ประกอบของความฉลาดทางสังคม
-- ทฤษฎีและการวัดค่าความฉลาดทางสังคม
--การศึกษาองค์ประกอบของความฉลาดทางสังคม (social intelligence)ของ Albrecht (2006)
--แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการและการดำเนินชีวิตในสังคม
--ความฉลาดทางสังคมด้านประสาทวิทยา
--ความฉลาดทางสังคมกับจิตตปัญญาศึกษา
--หลักการพัฒนาความฉลาดทางสังคมต้องรู้จิตของตนจนเกิดปัญญา
--หลักการพัฒนาความฉลาดทางสังคมกับความรู้แบบใหม่ในองค์การ
--การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาความฉลาดทางสังคม --การศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาสอดคล้องกับทฤษฎีความฉลาดทางสังคม (social intelligence) --ความฉลาดทางสังคมสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 หัวเรื่อง  ทักษะทางสังคม
 หัวเรื่อง  ทักษะชีวิต
 หัวเรื่อง  พหุปัญญา
 หัวเรื่อง  human resources development
 หัวเรื่อง  development strategy
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
BF637.C5 พ876ห 2558 ฉ.1 
  Barcode: 005593
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:บริจาค
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ]

    หัวเรื่อง [ทักษะทางสังคม]
    หัวเรื่อง [ทักษะชีวิต]
    หัวเรื่อง [พหุปัญญา]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หลักการพัฒนาความ..
Bib 14491

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.