เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  อภิสิทธิ์ ฤธาทิพย์, 2518-
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการรับมือพฤติกรรมเสี่ยงด้านความก้าวร้าวผู้อื่น สำหรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา / อภิสิทธิ์ ฤธาทิพย์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The study of lifestyles effecting on dealing withaggressive risk behavior for vocational students
 พิมพ์ลักษณ์  2554
 เลขหมู่  BF724.3.A34 อ16
 ลักษณะทางกายภาพ  185 แผ่น : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : บุญเรียง ขจรศิลป์;อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ; หัวหน้าภาควิชา :สุดารัตน์ สารสว่าง
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา))-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์--วิทยานิพนธ์. ศษ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 2554
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.--สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา--วิทยานิพนธ์
 หัวเรื่อง  ความก้าวร้าวในวัยรุ่น
 หัวเรื่อง  วัยรุ่น--การดำเนินชีวิต
 ผู้แต่งร่วม  Aphisit Reuthathip
 ผู้แต่งร่วม  บุญเรียง ขจรศิลป์
 ผู้แต่งร่วม  ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์
 ผู้แต่งร่วม  สุดารัตน์ สารสว่าง
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 เชื่อมโยง  Full Text
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
BF724.3.A34 อ16 ฉ.1 
  Barcode: 024051
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ความก้าวร้าวในวัยรุ่น]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษารูปแบบกา..
Bib 14389

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.