เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สุรพล ศรีวิทยา
 ชื่อเรื่อง 
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ / โดย สุรพล ศรีวิทยา
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
 ISBN  978-616-80-3313-5
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560
 เลขหมู่  JQ1742 ส852ร 2560
 ลักษณะทางกายภาพ  (30), 546 หน้า ; 21 ซม.
 หมายเหตุ  Partial Contents: บทนำ.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ.วิวัฒนาการแนวคิดหลักการและขอบเขตแห่งเนื้อหาของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศและประเทศไทย.สภาพบังคับและการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของต่างประเทศและประเทศไทย.กลไกตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย. กรณีศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคำพิพากษาของศาลปกคริงและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.
 หัวเรื่อง  Law enforcement--Thailand--Research
 หัวเรื่อง  Constitutions--Thailand--Research
 หัวเรื่อง  Public administration--Thailand
 หัวเรื่อง  การบังคับใช้กฎหมาย--ไทย--วิจัย
 หัวเรื่อง  รัฐธรรมนูญ--ไทย--วิจัย.
 หัวเรื่อง  การบริหารรัฐกิจ--ไทย
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
JQ1742 ส852ร 2560 c.1 
  Barcode: 024625
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สุรพล ศรีวิทยา]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการศึกษาวิ..
Bib 13623

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.