เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  ศิวะพร ไชยชนะ
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และประคับประคองที่เน้นการควบคุมความอยากดื่มแอลกอฮอล์ต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ติดแอลกอฮอล์ / ศิวะพรไชยชนะ = THE EFFECT OF EDUCATIVE-SUPPORTIVE PROGRAMEMPHASIZING ALCOHOLCRAVING CONTROL ON ALCOHOL BEVERAGECONSUMPTION IN PERSONS WITH ALCOHOL DEPENDENCE / SiwapornChaichana
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  THE EFFECT OF EDUCATIVE-SUPPORTIVE PROGRAM EMPHASIZINGALCOHOLCRAVING CONTROL ON ALCOHOL BEVERAGE CONSUMPTION INPERSONS WITH ALCOHOL DEPENDENCE
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพยาบาลศาสตร์ 2557
 เลขเรียก  วพ WM274 ศ547ผ 2557
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 157 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ติดแอลกอฮอล์ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการให้ความรู้และประคับประคองที่เน้นการควบคุมความอยากดื่มแอลกอฮอล์ และ 2)เปรียบเทียบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ติดแอลกอฮอล์ที่ได้รับโปรแกรมการให้ความรู้และประคับประคองที่เน้นการควบคุมความอยากดื่มแอลกอฮอล์กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ป่วยติดแอลกอฮอล์ที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และครอบครัว จำนวน 40 คน
 หัวเรื่อง  Alcoholics--Care
 หัวเรื่อง  Alcoholism--Treatment
 หัวเรื่อง  Alcoholism--Nursing
 หัวเรื่อง  Drinking of alcoholic beverages
 หัวเรื่อง  Supportive psychotherapy
 หัวเรื่อง  Self-care, Health
 หัวเรื่อง  ผู้ติดสุรา--การดูแล
 หัวเรื่อง  พิษสุราเรื้อรัง--การรักษา
 หัวเรื่อง  พิษสุราเรื้อรัง--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 หัวเรื่อง  จิตบำบัดแบบประคับประคอง
 หัวเรื่อง  การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
 ผู้แต่งร่วม  Siwaporn Chaichana
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  สุนิศา สุขตระกูล, ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Self-care, Health]
    หัวเรื่อง [การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์]
    หัวเรื่อง [จิตบำบัดแบบประคับประคอง]
    หัวเรื่อง [การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมการใ..
Bib 13139

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.