เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  ปองพล ชุษณะโชติ, 2526-
 ชื่อเรื่อง 
อัตมโนทัศน์ การเสริมสร้างพลังอำนาจการเลียนแบบพฤติกรรมเอื้อเฟื้อกับบุคลิกภาพเอื้อเฟื้อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดสมุทรปราการ / ปองพล ชุษณะโชติ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Self-concept, empowerment, imitating altruistic behaviorand altruistic personality of village health volunteers inSamut Prakan Province
 พิมพ์ลักษณ์  2556
 เลขเรียก  วพ WB103 .ป519อ 2556
 ลักษณะทางกายภาพ  164 แผ่น : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : สุปาณี สนธิรัตน ;อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ทิพย์วัลย์ สุรินยา ; หัวหน้าภาควิชา :ทิพย์วัลย์ สุรินยา
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน))--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์--วิทยานิพนธ์. วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน) 2556
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.--สาขาจิตวิทยาชุมชน--วิทยานิพนธ์
 หัวเรื่อง  ความเอื้อเฟื้อ
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมการช่วยเหลือ
 หัวเรื่อง  อาสาสมัครสาธารณสุข--สมุทรปราการ
 ผู้แต่งร่วม  Pongpol Chussanachote
 ผู้แต่งร่วม  สุปาณี สนธิรัตน
 ผู้แต่งร่วม  ทิพย์วัลย์ สุรินยา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาจิตวิทยาชุมชน
 เชื่อมโยง  Full Text
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [พฤติกรรมการช่วยเหลือ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: อัตมโนทัศน์ การเ..
Bib 13132

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.