เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  วาสนา วรรณเกษม
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมการพยาบาลที่เน้นการปรับตัวและการระลึกถึงความหลังต่ออาการซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ / วาสนา วรรณเกษม = TheEffect of nursing program enhancing adaptation andreminiscence on depressive symptoms among older personswith depressive disorder / Wasana Wannakasem
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The Effect of nursing program enhancing adaptation andreminiscence on depressive symptoms among older personswith depressive disorder
 พิมพ์ลักษณ์  2554
 เลขเรียก  วพ WM171 ว491ผ 2554
 เลขเรียก  2
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 147 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลองมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อเปรียบเทียบอาการซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุก่อนหลังและระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการพยาบาลที่เน้นการปรับตัวและการระลึกถึงความหลัง และกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แผนกผู้ป่วยนอก จานวน 30 คน
 หัวเรื่อง  Depression, Mental--Nursing
 หัวเรื่อง  Depression in old age
 หัวเรื่อง  Adaptation level (Psychology)
 หัวเรื่อง  Reminiscing in old age
 หัวเรื่อง  Older people--Psychology
 หัวเรื่อง  Depressive Disorder
 หัวเรื่อง  ความซึมเศร้า--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  ความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
 หัวเรื่อง  ระดับการปรับตัว (จิตวิทยา)
 หัวเรื่อง  การรำลึกถึงอดีตในผู้สูงอายุ
 หัวเรื่อง  ผู้สูงอายุ--จิตวิทยา
 ผู้แต่งร่วม  Wasana Wannakasem
 ผู้แต่งร่วม  รังสิมันต์ สุนทรไชยา, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM171 ว491ผ 2554 c.1 
  Barcode: 018362
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Depression in old age]
    หัวเรื่อง [Depressive Disorder]
    หัวเรื่อง [ความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมการพ..
Bib 12967

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.