เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  บุญเยี่ยม คำชัย
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแบบกุล่มต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว / บุญเยี่ยม คำชัย = The Effect of grouppsychoeducation program on quality of life in persons withbipolar disorder / Boonyiem Khomchai
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The Effect of group psychoeducation program on quality oflife in persons with bipolar disorder
 พิมพ์ลักษณ์  2554
 เลขเรียก  วพ WM171 บ538ผ 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 202 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดสองครั้งโดยมีการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วก่อนและหลังได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่ม 2)เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 36 คน
 หัวเรื่อง  Group psychotherapy
 หัวเรื่อง  Quality of life--Psychological aspects
 หัวเรื่อง  Manic-depressive persons
 หัวเรื่อง  Manic-depressive illness--Treatment
 หัวเรื่อง  Mentally ill
 หัวเรื่อง  จิตบำบัดหมู่
 หัวเรื่อง  คุณภาพชีวิต--แง่จิตวิทยา
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวน
 หัวเรื่อง  โรคอารมณ์แปรปรวน--การรักษา
 หัวเรื่อง  การป่วยทางจิตเวช
 ผู้แต่งร่วม  Boonyiem Khomchai
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญพักตร์ อุทิศ, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM171 บ538ผ 2554 c.1 
  Barcode: 018359
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Group psychotherapy]
    หัวเรื่อง [Manic-depressive illness Treatment]
    หัวเรื่อง [Mentally ill]
    หัวเรื่อง [จิตบำบัดหมู่]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมสุขภ..
Bib 12966

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.