เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  Semrud-Clikeman, Margaret. author
 ชื่อเรื่อง 
Child Neuropsychology [electronic resource] : Assessmentand Interventions for Neurodevelopmental Disorders / byMargaret Semrud-Clikeman, Phyllis Anne Teeter Ellison
 ISBN  978-038-78-8963-4
 เลขหมู่  BF721-723.M327C 2009
 ครั้งที่พิมพ์  2
 ลักษณะทางกายภาพ  XIX, 475p. online resource
 หมายเหตุ  Contents: Anatomy and Physiology
-- to Child ClinicalNeuropsychology
-- Functional Neuroanatomy
-- Developmentin the CNS
-- Electrophysiological and NeuroimagingTechniques in Neuropsychology
-- Clinical Assessment
--Integrating Neurological, Neuroradiological, andPsychological Examinations in NeuropsychologicalAssessment
-- Neuropsychological Domains of Functioning
--The Neuropsychological Assessment Process
--Neuropsychological Assessment Approaches and DiagnosticProcedures
-- Childhood and Adolescent Disorders --Neuropsychological Correlates of Childhood and AdolescentPsychiatric Disorders: Disruptive Behavior Disorders --Neuropsychological Correlates of Childhood and AdolescentInternalized Disorders: Mood and Anxiety Disorders --Autistic Spectrum Disorders -- Language-Related andLearning Disorders -- Metabolic, Biogenetic, Seizure, andNeuromotor Disorders of Childhood -- Acquired NeurologicalDisorders and Diseases of Childhood -- Childhood Cancer --An Integration Intervention Paradigm -- NeuropsychologicalIntervention and Treatment Approaches for Childhood andAdolescent Disorders -- Pediatric Psychopharmacologicaland Combined Interventions -- Erratum
 หมายเหตุ  Summary: . The book carefully linksstructure and function and behavioral andbiological science for a more nuancedunderstanding of brain development and of pathologies asvaried as pervasive developmental disorders, learningdisabilities, neuromotor dysfunction, seizure disorders,and childhood cancers. This volume features a range ofsalient features valuable to students as well as noviceand seasoned practitioners alike, including: Overviewchapters that discuss the effects of biogenic andenvironmental factors on neurological functioning. Newemphasis on multicultural/cross-cultural aspects ofneuropsychology and assessment. Brand new chapters oninterpretation, neuropsychological assessment process, andreport writing. An integrative model of neurological,neuroradiological, and psychological assessment anddiagnosis. Balanced coverage of behavioral,pharmacological, and educational approaches to treatment.Case studies illustrating typical and distinctivepresentations and successful diagnosis, treatment planning,and intervention. Important practice updates, includingthe new HIPAA regulations. Child Neuropsychology, 2ndEdition, is vital reading for school, clinical child, andcounseling psychologists as well as neuropsychologists.The book also provides rich background and practicalmaterial for graduate students entering these fields
 หัวเรื่อง  Philosophy (General)
 หัวเรื่อง  Psychology, clinical
 หัวเรื่อง  Developmental psychology
 หัวเรื่อง  Psychology
 หัวเรื่อง  Child and School Psychology
 หัวเรื่อง  Neuropsychology
 ผู้แต่งร่วม  Ellison, Phyllis Anne Teeter. author
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Philosophy (General)]
    หัวเรื่อง [Psychology, clinical]
    หัวเรื่อง [Developmental psychology]
    หัวเรื่อง [Psychology]
    หัวเรื่อง [Child and School Psychology]
    หัวเรื่อง [Neuropsychology]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Child Neuropsych..
Bib 14451

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.