เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  Rodriguez, Havidan. author
 ชื่อเรื่อง 
Handbook of Disaster Research [electronic resource] / byHavidan Rodriguez, Enrico L. Quarantelli, Russell R.Dynes
 ชื่อวารสาร  Springer eBooks
 ISBN  978-038-73-2353-4
 เลขหมู่  HM401-1281.R646P 2007
 ลักษณะทางกายภาพ  XXXI, 611 p. online resource
 หมายเหตุ  Contents: What Is a Disaster?
-- A Heuristic Approach to FutureDisasters and Crises: New, Old, and In-Between Types
--The Crisis Approach
-- Methodological Issues
-- The Roleof Geographic Information Systems/Remote Sensing inDisaster Management
-- Morbidity and Mortality Associatedwith Disasters
-- Race, Class, Ethnicity, and DisasterVulnerability
-- Gender and Disaster: Foundations andDirections
-- Globalization and Localization: An EconomicApproach
-- Local Emergency Management Organizations
--Community Processes: Warning and Evacuation -- Search andRescue Activities in Disasters -- Community Processes:Coordination -- Sustainable Disaster Recovery:Operationalizing An Existing Agenda -- Sheltering andHousing Recovery Following Disaster* -- Businesses andDisasters: Vulnerability, Impacts, and Recovery --Organizational Adaptation to Disaster -- CommunityInnovation and Disasters -- Disaster and DevelopmentResearch and Practice: A Necessary Eclecticism? --National Planning and Response: National Systems --Disaster and Crisis Management in Transitional Societies:Commonalities and Peculiarities -- Terrorism as Disaster -- Recent Developments in U.S. Homeland Security Policiesand Their Implications for the Management of ExtremeEvents -- Unwelcome Irritant or Useful Ally? The MassMedia in Emergencies -- The Popular Culture of Disaster:Exploring a New Dimension of Disaster Research --Remembering: Community Commemoration After Disaster --Research Applications in the Classroom -- From Research toPraxis: The Relevance of Disaster Research for EmergencyManagement -- Communicating Risk and Uncertainty: Science,Technology, and Disasters at the Crossroads -- CrisisManagement in the Twenty-First Century:โ{128}{156}Unthinkableโ{128}{157} Events inโ{128}{156}Inconceivableโ{128}{157} Contexts -- NewDimensions: The Growth of a Market in Fear -- DisastersEver More? Reducing U.S. Vulnerabilities
 หมายเหตุ  Summary: From the reviews: ^"The Handbook of Disaster Research will,without a doubt, be the most important publication of itstype during this decade. Just about everyone who is anyonein the disaster research community has shared theirknowledge on the important topics of the day. The authorsand the publisher are to be congratulated for completingthe book that will be widely sought after by practitioners,researchers and students of disaster planning andresponse. Thank you for this outstanding contribution tothe field.^" Henry W. Fischer III, Director, Center forDisaster Research & Education, Millersville University^"The Handbook of Disaster Research will generateconsiderable excitement amongst international disasterresearch and management professionals. Finally, a volumethat takes on the task of articulating and unpacking themany social complexities of modern disasters andcatastrophes. By taking a multi-disciplinary perspective,the Handbook addresses the very pressing need to betterunderstand the social dimensions of disaster. ... offers avery balanced set of analyses that will undoubtedly appealto not only the researcher, but the practitioner and thepolicy-maker alike.^" Dr. Derek Bopping, Defence Scienceand Technology Organisation, Department of Defence,Australia ^"This is an amazing handbook. .... A ^"must have^"for anyone who wants to know the cutting edges of disasterresearch. The Handbook of Disaster Research is unlike anyother handbook I^'ve seen. .....I^'m impressed, too, withthe breadth of expertise that is represented.Practitioners as well as academics, the ^"old guard^" ofdisaster research as well as the young, rising stars, andthe refreshing appearance of scholars from places otherthan the United States. I need this book on my shelf.^" LeeClarke, Rutgers, The State University of New Jersey Authorof Worst Cases: Terror and Catastrophe in the PopularImagination; Mission Improbable: Using Fantasy Documentsto Tame Disaster; and Terrorism and Disaster: New Threats,New Ideas. Recent disasters, such as the Indian OceanTsunami, bomb explosions in London, Hurricane Katrina, thePakistan Earthquake, floods in Central America, landslidesin Indonesia, and September 11, 2001 among many others,have resulted in an extensive loss of life, socialdisruption, significant economic impacts to local andnational economies, and have made headline news incountries throughout the world. Thus the Handbook ofDisaster Research is a timely and much needed contributionto the field of disasters. The Hand
 หัวเรื่อง  Social sciences
 หัวเรื่อง  Sociology
 หัวเรื่อง  Demography
 หัวเรื่อง  Social Sciences
 หัวเรื่อง  Sociology
 หัวเรื่อง  Public Health/Gesundheitswesen
 หัวเรื่อง  Demography
 ผู้แต่งร่วม  Quarantelli, Enrico L. author
 ผู้แต่งร่วม  Dynes, Russell R. author
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Social sciences]
    หัวเรื่อง [Sociology]
    หัวเรื่อง [Social Sciences]
    หัวเรื่อง [Sociology]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Handbook of Disa..
Bib 14448

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.