เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 3 มิถุนายน 2567  วันเฉลิมฯ พระราชินี
2 22 พฤษภาคม 2567  วันวิสาขบูชา
3 10 พฤษภาคม 2567  วันพืชมงคล
4 12 ธันวาคม 2554  ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
5 24 ตุลาคม 2554  ชดเชยวันปิยมหาราช
6 16 กรกฎาคม 2554  วันเข้าพรรษา
7 15 กรกฎาคม 2554  วันอาสาฬบูชา
8 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
9 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
10 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
11 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
12 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
13 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
14 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
15 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
16 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.